Förbandsmaterial

Bindor för fixering, stöd och kompression, finger-, huvud- och tryckförband, häftor, plåster, suturtejp, kompresser, torkar, omläggningsset, tamponader, tubbandage, trakealförband, absorptionsförband, hydrokolloida och polyuretanskum förband, sårfilm, sår

Förbandsmaterial VF2012-0008

Avtalsperiod 2013-12-20 till 2017-12-11

Kategoriledare

Namn:
Pirkko Hooli

Telefon:
018-611 66 92

E-post:
pirkko.hooli@varuforsorjningen.se

Kundtjänst