Tandvårdsmaterial, förbrukning

Avtrycksmaterial, tandfyllnadsmaterial, endodontimaterial, instrument, röntgenmaterial, engångsmaterial,  material för puts och polering, munhygienprodukter, rengöringsmaterial för dentalutrustning och profylaxmaterial.

Tandvårdsmaterial förbrukning VF2014-0010

Avtalsperiod 2015-06-01 till 2018-05-31, är förlängd till 2019-05-31

Prisöverenskommelse om att oförändrade priser ska gälla fram till 2019-09-30 är avtalat med följande leverantörer

  • TePe
  • Gama
  • DAB
  • Dentalringen
  • Plandent
  • Unident
  • Nordenta

Tandvårdsmaterial förbrukning VF2018-0004

Avtalsperiod 2019-10-01 till 2022-09-30 kan förlängas till 2023-09-30

Tandvårdsmaterial förbrukning komplettering VF2019-0009

Upphandling pågår. Nytt avtal beräknas börja gälla 2019-10-01

Dokument VF2014-0010

Dokument VF2018-0004

Kategoriledare

Namn:
Öyvind Bjerke

Telefon:
018-6116697

E-post:
oyvind.bjerke@varuforsorjningen.se

Kundtjänst