Nytt avtal på Laboratoriematerial allmänt från 1 juni 2017

Nytt avtal startar 1 juni 2017. Med undantag för några produktgrupper såsom pipettspetsar, merparten av glasrör, plastflaskor med avtalsstart 1 september.

Pipettspetsar lösa i påse finns inte kvar i sortimentet, de hänvisas till stackpack.

De volymer som anges i benämningen avser det volymspann på pipetten som de passar till, det gäller alltså inte själva storleken på pipettspetsen.

 

Proppar kvarstår att avtala, men vårt mål är att detta ska bli klart inom kort.

 

Vi har för att avsikt att inom kort att även upprätta rabattavtal.

Kundtjänst