Cristian Cifuentes Mardones

Controller

Landsting:
Ansvarsområde: Avtalsuppföljning, elektronisk handel, pris- och valutajusteringar för samtliga avtal
Telefon: 018-611 66 89
Adress: Virdings Allé 32 B, Hus 13, plan 3
Postadress: 754 50 UPPSALA
Kundtjänst