Johan Ryman

Kategoriledare

Landsting:
Ansvarsområde: Suturer och staplingsprodukter; Gynekologi; Ögonoperationsmaterial och implantat; Diagnostikinstrument; Bäddmaterial inkl madrasser
Telefon: 018-611 66 93
Adress: Virdings Allé 32 B, Hus 13, plan 3
Postadress: 754 50 UPPSALA
Ansvarig för kategorin Insulinpumpar och tillbehör under Ingelas föräldraledighet.
Kundtjänst