Information till beställare

Mössa Kosack
Från den 14 oktober kan man beställa kosackmössan i ytterligare två färger.
60326 grön och 60327 blå.

Almanackor för 2021
From 1 september finns almanackor för 2021 att beställa.
Här hittar du en lista med bilder på avtalade artiklar.

Fel information om artikel 83489
Vi har haft fel benämning på denna artikeln, det är nu åtgärdat och detta är endast ett bakteriefilter.
Den ersätts automatiskt pga leveransstörning med ett likvärdigt bakteriefilter.

Beställning av skyddsprodukter
På grund av rådande situation med Covid-19 beställer Varuförsörjningen stora mängder av skyddsprodukter, bla munskydd, handskar och förkläden, mm, till de samverkande regionerna inom Varuförsörjningsnämnden. Dessa levereras direkt till Regionernas godsmottagningar och ej via vår tredjepartsdistributör Apotekstjänst Sverige AB.
Det ordinarie flödet av förbrukningsartiklar distribueras dock som vanligt genom Apotekstjänst och beställs som tidigare genom Regionernas beställarstöd.

Vill ni ha information om dessa skyddsprodukter, vänligen kontakta samordnare i respektive region.

Beställning av Corona-relaterade artiklar
Från och med tisdag 31 mars kommer vissa artiklar kopplade till Corona att exkluderas från regionernas beställarstöd.
Dessa artiklar kommer att fördelas mellan regionerna genom en överenskommen fördelningsnyckel.
Denna fördelning kommer att uppdateras av regionerna i takt med att behoven av skyddsutrustning och övriga artiklar förändras över tid.
Artiklarna som berörs finns att hitta på respektive regions intranät och uppdateras i takt med att förändringar sker beroende av vilka artiklar som tillkommer eller faller bort från denna lista.

Leveransförseningar
Pga Coronaviruset är det stor efterfrågan på många av våra artiklar. En del leverantörer får inte sina artiklar från sina tillverkare som kan ha exportförbud eller så har den ökade efterfrågan gjort så att de inte hinner med att tillverka i den mängd som efterfrågas.

Vi uppdaterar leveransstörningarna så fort vi får information om rester men tyvärr är den för tillfället inte helt 100%-ig. Leveransdatum kan i många fall vara senare eller mycket senare än vad leverantören uppgett.

För att få svar på om artikeln restar om den inte finns som leveransstörning på vår hemsida så kontakta Kundtjänst på Apotekstjänst 010-184 82 20 eller maila kundtjanst.atf@apotekstjanst.se

Just nu är det stora bekymmer med leveranser av tex. handdesinfektionsmedel, ytdesinfektionsmedel, handskar, andningsskydd och munskydd Klass IIR.

Returer
Vid retur till Apotekstjänst skall alltid retursedel fyllas i och skickas med godset.
Här hittar du retursedel och adresslapp.

Fellevererat gods
Får ni fel antal levererat från Apotekstjänst, både om det är för lite eller för mycket så måste ni kontakta Apotekstjänst kundtjänst för vidare instruktioner.
Maila: kundtjanst.atf@apotekstjanst.se eller ring 010-184 82 20

Felpackat gods
Reklamera gods som är felpackat till kundtjanst.atf@apotekstjanst.se, tex sterilt gods
Skicka samtidigt en kopia på reklamationen till Varuförsörjningen, maila upphandling@varuforsorjningen.se
Bifoga artikelnummer och gärna bilder.

Leveransstörningar

Visa fler

Utställningar och informationsmöten

Pga Corona är informationsmöten under 2020 inställda.

Våra mest besökta sidor

Här ser du de sidor som flest besökare letar efter

Sök artiklar

Avtalade artiklar - kategorier

Leveransstörningar

Kundtjänst

För vårdpersonal

Sök artiklar - förbandsmaterial

Kundtjänst